KVKK BİLGİLENDİRME METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA DÜZENLENEN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Business Career Academy

Adres: ANKARA

Business Career Academy olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca Şirket amaçlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz kapsamında işlediğimiz kişisel verilere dair siz ziyaretçilerimizi, kursiyerlerimizi, çalışan adaylarımızı, çalışanlarımızı, iş bağlantılarımızı, platform kullanıcılarımızı, dosya borçlularımız ile yakınları ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişileri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

HANGİ VERİLERİNİZ TOPLANMAKTADIR VE VERİLERİ TOPLAMA AMACIMIZ NEDİR?

Şirket faaliyetlerimiz kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

 1. Kimlik Bilgileri
 2. İletişim Bilgileri
 3. Aile Bireylerine Ait Bilgiler
 4. Mali Veriler
 5. Özlük Verileri
 6. Diğer Veriler
VERİ KATEGORİSİ 1-) Kimlik Bilgileri
Açıklama Kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir.
Kimden toplanır? Kimlik bilgilerini; kursiyerlerimizden, çalışan adaylarımızdan, çalışanlarımızdan, iş bağlantılarımızdan, platform kullanıcılarımızdan, ziyaretçilerimizden, dosya borçlularımız ile yakınlarından ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişilerden toplamaktayız.
İçerik İsim, soy isim, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası, vergi kimlik numarası, uyruk, medeni durum, doğum tarihi, doğum yeri, fotoğraf, SGK sicil numarası, kimlik fotokopisi gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı
 • Ziyaretçilerimizin kimlik bilgilerini güvenliğin sağlanması amacıyla toplamaktayız.
 • Kursiyerlerimizin kimlik bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.
 • Borçlularımız ve yakınlarının kimlik bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği, yürüttüğümüz faaliyetlerimizin ifası sağlamak ve sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.
 • Çalışan adaylarımızın kimlik bilgilerini başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplamaktayız.
 • Çalışanlarımızın kimlik bilgilerini çalışma ve sosyal güvenlik, vergi vb. mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında toplamaktayız.
 • Platform kullanıcılarımızın kimlik bilgilerini Şirket’in iletişim süreçlerinde kimliklerini tespit etmek ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.
 • İş bağlantıları ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin kimlik bilgilerini ticari gereklilik ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.
Verinin toplanmasının hukuki nedeni
 • Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülükler, güvenliğin sağlanması ve İlgili Kişiler ile aramızdaki sözleşme ilişkisidir
 • Bazı durumlarda meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz Şirket ilkelerimiz gereğince kimlik bilgilerini toplamaktayız.
Veri toplama yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar yahut iletişim araçları vasıtasıyla toplamaktayız.

 

VERİ KATEGORİSİ 2-) İletişim Bilgileri
Açıklama Kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan kişisel verilerdir.
Kimden toplanır? İletişim bilgilerini; kursiyerlerimizden, borçlularımız ve yakınlarından, çalışan adaylarımızdan, çalışanlarımızdan, iş bağlantılarımızdan, platform kullanıcılarımızdan, ziyaretçilerimizden ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişilerden toplamaktayız.
İçerik Elektronik posta adresi, ikametgâh adresi, posta adresi, ev telefonu numarası, cep telefonu numarası, diğer telefon veya faks numarası, iş yeri adı, iş yeri adresi, yakınına ait iletişim bilgileri gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı
 • Borçlularımız ve yakınlarının iletişim bilgilerini yürüttüğümüz faaliyetin ifasını sağlamak ve sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız
 • Kursiyerlerimizin ve ziyaretçilerimizin iletişim bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve destek hizmeti sağlamak, ticari ilişkileri sağlamak ve güvenliği sağlamak amacıyla toplamaktayız.
 • Çalışan adaylarımızın iletişim bilgilerini başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplamaktayız.
 • Çalışanlarımızın iletişim bilgilerini çalışma ve sosyal güvenlik, vergi vb. mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında toplamaktayız.
 • Platform kullanıcılarımızın iletişim bilgilerini siparişlerin ulaştırılması ve bu kapsamda müşterilerimizle iletişime geçmek ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.
 • İş bağlantıları ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin iletişim bilgilerini ticari gereklilik ve kanundan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.
Verinin toplanmasının hukuki nedeni
 • Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülükler ve ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisidir.
 • Bazı durumlarda meşru menfaatlerimiz ve Şirket ilkelerimiz gereğince iletişim bilgilerini toplamaktayız.
Veri toplama yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

 

 

VERİ KATEGORİSİ 3-) Aile Bireylerine Ait Bilgiler
Açıklama İlgili Kişi’nin aile bireylerine ait kişisel verilerdir
Kimden toplanır? Aile bireylerine ait verileri çalışanlarımızdan toplamaktayız.
İçerik Aile bireylerinin ismi, soy ismi, T.C. kimlik numarası, çocuk sayısı, medeni durum bilgisi, eğitim durumu, mesleği, doğum tarihleri, ev ve iş adresi, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, posta adresi, elektronik posta adresi, evlilik cüzdanı fotokopisi ve doğum belgesi gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı Çalışanlarımızın aile bireylerine ait bilgileri çalışma ve sosyal güvenlik, vergi vb. mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında toplamaktayız.
Verinin toplanmasının hukuki nedeni
 • Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülükler, insan kaynakları yönetimi ve istihdam amaçları ve İlgili Kişiler ile aramızdaki sözleşme ilişkisidir.
 • Örneğin, bazı durumlarda meşru menfaatlerimiz ve Şirket ilkelerimiz gereğince acil durumlarda iletişime geçmek gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.
Veri toplama yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

 

VERİ KATEGORİSİ 4-) Mali Veriler
Açıklama Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri gibi verilerdir.
Kimden toplanır? Mali bilgileri, çalışanlarımızdan, kursiyerlerimizden, iş bağlantılarımızdan, borçlularımız ile yakınlarından ve iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerden toplamaktayız.
İçerik Banka hesap, kredi kartı, fatura bilgileri, engelli vergi muafiyeti ile ilgili bilgiler, asgari gelir indirimi bilgileri,ek imkanlar kapsamında alınan bilgiler, gelir ve maaş bilgileri, konsolide kredi kartı bilgileri, tapu örneği, IBAN numarası, maaş avansı bilgileri, ödeme bilgileri, maskeli kredi kartı numarası, imza sirküleri, maaş hacizleri ve mali kesintiler gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı
 • Çalışanlarımızın mali bilgilerini çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.
 • İş bağlantılarımızın ve kursiyerlerimizden mali bilgilerini ise ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.
Verinin toplanmasının hukuki nedeni
 • Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülükler ve İlgili Kişiler ile aramızdaki sözleşme ilişkisidir.
 • Örneğin, bazı durumlarda meşru menfaatlerimiz ve Şirket ilkelerimiz gereğince, işbirliği yaptığımız banka veya diğer finansal kurumların sağladığı kampanyalara veya promosyonlara çalışanlarımızı dahil etmek gibi amaçlarla mali bilgileri toplamaktayız.
Veri toplama yöntemi Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

 

VERİ KATEGORİSİ 5-) Özlük Verileri
Açıklama İş ilişkisinin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli bilgilerdir.
Kimden toplanır? Özlük verilerini, çalışan adaylarımızdan ve çalışanlarımızdan toplamaktayız.
İçerik Pozisyon/unvan bilgisi, diploma ve sertifikalar, çalışma geçmişi ve detayları, önceki iş yerinden alınan bonservis/hizmet/çalışma belgesi, özgeçmiş, eğitim durumu, SGK işe giriş bildirgesi, SGK işten ayrılış bildirgesi, fotoğrafı, işe giriş sağlık raporu, kan grubu, periyodik muayene raporu, mesai kayıtları ve devam çizelgeleri, askerlik durum bilgisi, adli sicil kaydı, engelli durum bilgisi, referans bilgileri, idari ve yıllık izinleri, gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı
 • Çalışanların verilerini kendileri ile yaptığımız hizmet sözleşmesi, tabi olduğumuz mevzuat ve meşru menfaatlerimiz gereği toplamaktayız.
 • Çalışan adaylarımızın verilerini başvurulan pozisyon kapsamında değerlendirme yapmak amacıyla toplamaktayız.
Verinin toplanmasının hukuki nedeni
 • Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülükler ve İlgili Kişiler ile aramızdaki sözleşme ilişkisidir.
 • Örneğin, bazı durumlarda meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz Şirket ilkelerimiz gereğince, çalışan adaylarını uygun pozisyonlara yerleştirme gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.
Veri toplama yöntemi
 • Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

 

VERİ KATEGORİSİ 6-) Diğer Veriler
Açıklama Ortaklık faaliyetlerimiz kapsamında toplanan diğer verilerdir.
Kimden toplanır? Bu verileri; ziyaretçilerimizden, kursiyerlerimizden, borçlularımız ve yakınlarından, platform kullanıcılarımızdan, çalışan adaylarımızdan, çalışanlarımızdan ve iş bağlantılarımızdan toplamaktayız.
İçerik Cihaz bilgileri ve erişim kayıtları, ses kaydı, imza, kan grubu bilgileri, sağlık bilgileri, sipariş bilgileri, üyelik bilgileri, kılık kıyafet, dernek, siyasi parti, vakıf ya da sendika üyeliği, şirket yetkililerine ait bilgiler ve kişilik envanteri (psikometrik profil) topladığımız verilerdir.
Verinin toplanma amacı
 • Ziyaretçilerimize ait verileri güvenliği sağlamak amacıyla toplamaktayız.
 • Borçlularımız ve yakınlarına ait verileri mevzuat gereği ve sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.
 • Kursiyerlerimize ait verileri ticari gereklilik ve mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve güvenliği sağlamak amacıyla toplamaktayız. Örneğin kursiyerlerimize ait dosya verilerini, bunların hukuki alanları, dava türleri, icra takipleri, alacak miktarları( finansal veriler) vs. gibi tasnifi ile ilgili bilgileri toplamaktayız.
 • Çağrı merkezine gelen aramalarda etkin bir hizmet sunulması için güvenlik ve yasal yükümlülüklerimiz gereği, müşterilerimizin ses kayıtlarını kaydetme ve saklamaktayız.
 • Çalışan adaylarına ait veriler insan kaynakları faaliyetlerimizi yerine getirmek ve güvenliği sağlamak amacıyla toplamaktayız.
 • Çalışanlara ait veriler istihdam ve hizmet sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliği sağlamak amacıyla alınmaktadır.
 • Platform kullanıcılarımıza ait bilgileri Şirket’in iletişim süreçlerinde hukuki yükümlülüklerimiz, faaliyetlerimizin ifası ve güvenlik amacıyla toplamaktayız.
 • İş bağlantılarımıza ait verilerini ticari gereklilik ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.
Verinin toplanmasının hukuki nedeni
 • Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülükler ve İlgili Kişiler ile aramızdaki sözleşme ilişkisidir.
 • Örneğin, bazı durumlarda meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz Şirket ilkelerimiz gereğince, verilen hizmetin kalitesini arttırmak gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.
Veri toplama yöntemi
 • Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor muyuz?

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve yukarıda sayılan diğer birçok kişisel veri; mevzuatta açıkça yetkili kılınmış yerler ile periyodik olarak veya yetkili kılınmış mercilerin talepleri halinde kendileri ile paylaşılır.

Ayrıca, bir mahkeme kararı ve kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurum ile paylaşılır.

Bunun dışında, kişisel verileriniz, müvekkil şirketler ve iş bağlantıları ile hizmetin ifası ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak paylaşılır.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor muyuz?

Kişisel verileriniz yalnızca;

 • Açık rızanızın bulunduğu,
 • KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunduğu ve KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunmamasına rağmen yeterli korumanın ilgili ülke tarafından taahhüt edilmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) da izninin bulunduğu hallerden birinin varlığında yurt dışına aktarılabilir.

Örneğin, hizmetin yurt dışındaki bir firma aracılığıyla sağlanması halinde sözleşmenin ifa edilebilmesi için ve söz konusu hizmetin yerine getirilebilmesi için bilgilerin yurt dışına aktarılması gerekmektedir. Bu sebeple, söz konusu aktarıma rıza gösterilmediği takdirde ilk cümlede anılan hizmetin konusunu oluşturduğu sözleşmenin ifası imkansız hale gelecektir

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

 • Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari mercinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yılarası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.
 • Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
 • Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.
 • Saklanma süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen ve işleme amacı olmayan verileriniz silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise derhal veya en geç 6 ay içerisinde silinir.

Kişisel Verileriniz İle İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

İlgili Kişi, kişisel verileri ile ilgili talebini;

 • Islak imzalı ve yazılı bir dilekçeyi kimlik fotokopisi ile Mustafa Kemal Mahallesi 2155. Sokak No:4/38 Çankaya/ANKARA adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Şirket’e bizzat başvurarak, ıslak imzalı yazılı bir dilekçe veya İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla,
 • İlgili Kişi tarafından Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden  ………………  adresimize göndererek

Şirket’e iletebilecektir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

Phone icon
Telefon Et
İletişim
WhatsApp icon
Whatsapp